Currently browsing category

तंत्रज्ञान, Page 2

गूगल टेक्स्ट टू स्पिच

टेक्स्ट टू स्पिच म्हणजे काय?

‘टेक्स्ट टू स्पिच’ (Text to Speech) या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने लिखित मजकूराचे आवाजामध्ये आपोआप रुपांतर केले जाते. ईपुस्तके ऐकण्याकरिता या तंत्रज्ञानाचा विशेष उपयोग …