Currently browsing tag

प्रवाहवाणी

Audials Radio

मोफत प्रवाहवाणी अनुप्रयोग

हळूहळू इंटरनेटचे जगभरातील जाळे वाढत चालले आहे. त्यामुळे ध्वनिफीत, चित्रफीत, असे माध्यमप्रकार हे आता आपल्या सोयीनुसार व सवडीनुसार उपलब्ध होऊ लागले आहेत. …

ऑल इंडिया रेडिओ लाईव्ह अनुप्रयोग

स्मार्टफोनवर MW रेडिओ केंद्र

FM रेडिओ केंद्राच्या सहाय्याने ठराविक अंतरावर अधिक परिणामकारकतेने रेडिओ सिग्नल पोहचवता येतात. त्यामुळे जगभरात सर्वत्र FM रेडिओ केंद्रांचे महत्त्व वाढत असताना दिसून …

इंटरनेट रेडिओ (प्रवाहवाणी)

साधासोपा इंटरनेट रेडिओ (प्रवाहवाणी)

‘इंटरनेट रेडिओ’ (प्रवाहवाणी) म्हणजेच इंटरनेटच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहचणारा रेडिओ. नेहमीच्या रेडिओ केंद्राचे प्रसारण हे रेडिओ लहरींच्या माध्यमातून केले जाते, त्यामुळे हे प्रसारण …