Currently browsing tag

शोध परिणाम

युट्यूबवर काळानुरुप शोध घेणे

युट्यूबवर काळानुरुप शोध घेणे

ब्रॉडबँड इंटरनेटची गती वाढल्यापासून माझं टिव्ही पाहणं हे जवळपास पूर्णतः बंद झालेलं आहे. कारण सहसा सर्व प्रमुख चित्रवाहिन्यांचे (Tv Channels) युट्यूबवर चॅनल्स …

गूगल शोध परिणाम नवीन टॅबमध्ये - प्राधान्ये

गूगल शोध परिणाम आपोआप नवीन टॅबमध्ये

हळूहळू ‘गूगल’ हे संकेतस्थळ आपल्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनत आहे. गूगल हे ज्ञानाच्या कल्पतरुप्रमाणे आहे. एखादा विचार आपण त्याजवळ व्यक्त केला …

गूगलचे तंतोतंत शोध परिणाम

गूगलमध्ये तंतोतंत शोध घेणे

गूगलमध्ये जर एखाद्या शब्दाचा अथवा शब्दप्रयोगाचा तंतोतंतपणे शोध घ्यायचा असेल, तर तो कसा घ्यायचा? ते आज आपण पाहणार आहोत. गूगलमध्ये तंतोतंत शोध …