Currently browsing tag

संगीत

साऊंडहाऊंड - गाणे ओळखणे

संगीत ओळखणारा अनुप्रयोग

मला स्वतःला संगीताची प्रचंड आवड आहे. एकदा ऐकलेली धून मी कधीही विसरत नाही. चित्रपट किंवा कार्यक्रम पहात असताना त्यामधील गाण्यांसोबतच प्रसंगानुरुप येणारे पार्श्वसंगीतही मी …